2013-04-24 11:45 #0 av: [Emma--]

Det första alla djurägare bör göra innan de skaffar sitt djur är att samla på sig nödvändig information om djuret, men även såklart att läsa vad som gäller enligt lag.

Till att börja med kan det vara bra att börja med att läsa djurskyddslagen där en av de första är
* 2 § Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

Sedan kommer vi till nästa som heter
”L90, Lag om tillsyn över hundar och katter.”

De flesta punkter handlar mest om hund, men det finns några som gäller även katt och bland annat den här punkten.
* 1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.


När du läst klart L90 är det dags för L102 som är Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt. Där beskrivs hur miljön för katter ute och inne ska se ut, hur ofta de ska ha tillsyn, vad som gäller kring mat och vatten m.m
Bland annat den viktiga regeln att katter inte får lämna sin mamma eller uppfödare tidigast vid 12 veckors ålder.


”9 § Kattungar får inte skiljas från modern annat än temporärt, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad, dock tidigast vid 12 veckors ålder.
Kattungarna får heller inte lämna uppfödaren förrän tidigast vid 12 veckors ålder om inte särskilda skäl föreligger”


Sedan i L120 kan man bland annat läsa sig till vad en verksamhet med katt som anses vara av större omfattning.


Sedan finns det mer som kan vara bra att läsa som djurägare och alla dessa lagar och föreskrifter och allmänna råd går att hitta på jordbruksverkets hemsida.
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djurhalsopersonal/veterinaraforfattningshandboken/ldjurskydd.4.6beab0f111fb74e78a78000821.html

Det finns även en sida som heter så sköter du din katt där man kan läsa lite kortfattat hur man sköter sin katt.
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/skotselochtillsyn/saskoterdudinkatt.4.207049b811dd8a513dc80001987.html

Sedan kan man leta sig vidare till sidan som beskriver vad som gäller vid transport av katt.

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/transporterakatter.4.207049b811dd8a513dc80001664.html